Brojač posjeta: 601036
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: 01. BILJNI MATERIJAL
Broj nabave: 1-2011
Datum objave: 14.12.2010
Rok za dostavu ponuda: 30.12.2010|09:00
Status:zatvoren



Dokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageDokumentacija za nadmetanje
imageZapisnik o otvaranju ponuda
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati