Brojač posjeta: 638605
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Uputu o postupku za sklapanje ugovora o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti
Broj nabave: -
Datum objave: 26.11.2013
Rok za dostavu ponuda: 26.11.2013|-
Status:zatvorenDokumenti

imageUputu o postupku za sklapanje ugovora o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati