Brojač posjeta: 601041
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: 02. REPROMATERIJAL ZA BILJNU PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE
Broj nabave: 2-2011
Datum objave: 14.12.2010
Rok za dostavu ponuda: 27.12.2010|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati