Zelena odmarališta
Parkovi u Splitu

Zelena odmarališta

Parkovi i nasadi obavlja projektiranje i održavanje gradskih površina u Splitu pod travnjacima, stablima, grmovima, živicama, trajnicama i sezonskim cvijećem, vrši biološku zaštitu, čišćenje i obnovu biljnog pokrova te održava dječja igrališta i komunalnu opremu na javnim površinama. Također, Parkovi i nasadi d.o.o. projektira i uređuje okoliš dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta i drugih institucija i ustanova, čisti i održava gradske česme i fontane te obavlja dio poslova na ukrašavanju grada za praznične dane. Društvo je zaduženo za uređenje i održavanje oko 100 hektara javnih površina pod biljnim pokrovom te približno 22.500 stabala na javnim površinama grada Splita. Hortikulturni radovi obuhvaćaju košnju, plijevljenje, zalijevanje, zaštitno prskanje, rezidbu, grabljanje, okopavanje, prihranjivanje, pripremu terena, sadnju, čišćenje i pometanje. Poslovanje se zasniva na pravnim temeljima Zakona o trgovačkim društvima, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Statutu društva te Ugovoru Društva s Gradom Splitom o održavanju zelenih površina.

Najvažnije kategorije gradskog javnog zelenila su parkovne površine i uređena zelena odmorišta. Nažalost, u Splitu položaj postojećih uređenih i djelomično uređenih parkova ne pokriva podjednako sve zone grada, a pogotovo u neplanski ili najnovije izgrađenim dijelovima. Rješenje dostupnosti i pokrivenosti javnim zelenim prostorima leži u iznalaženju prostornog potencijala za ostvarivanje većih ili manjih parkovskih površina u zonama u kojima pokrivenost zelenila ne postoji ni u slučaju drugih kategorija. Stručnim planiranjem i projektiranjem zelenih površina moguće je zadovoljiti jednu od najvažnijih ljudskih potreba – pravo na slobodno kretanje bez zapreka i barijera. Pristupačno okruženje koje je uređeno uz poštivanje različitosti među ljudima omogućuje korištenje svima, uključujući osobe s invaliditetom, te tako doprinosi njihovom aktivnom i kvalitetnom sudjelovanju u životu grada.

 

06.05.2020

Skip to content