Upoznaj svoje parkove
Parkovi u Splitu

Upoznaj svoje parkove

Urbani zeleni prostori imaju široki spektar značenja za grad s obzirom na njihovu multifunkcionalnost. Razvoj i upravljanje javnim zelenim prostorima grada postaje sve složeniji problem u planiranju te se traži pozorno strateško razmatranje kako bi ga i građani u potpunosti prihvatili i znali cijenili. Također je za Split važan i doživljaj koji će ponijeti posjetitelji – turisti, budući da je turizam najvažnija privredna grana i ima veliki utjecaj na život grada.

U ubrzanoj dinamici odvijanja životnih procesa svojstvenoj razvoju i propadanju vegetacije u okviru gradske ekologije, potrebno je detaljno poznavati, ali i smisleno usmjeriti te iste procese. Alati u inženjerskoj biologiji i općenito u krajobraznoj arhitekturi daju nam prigodu za ozdravljenje mnogih površina u neposrednoj blizini razmjerno velikoga broja ljudi, s krajnjim ciljem uspostave zdravoga gradskog tkiva i ugode što prirodnije neposredne okoline ljudskog življenja.

Grad Split je posljednjih desetljeća doživio neplansko proširivanje urbane zone čime su znatno narušeni odnosi i prostorna organizacija u gradskim naseljima. Naime, mnogi izvanstambeni sadržaji – koji uključuju sustav zelenila – nisu pratili ubrzanu izgradnju pa su mnogi zeleni sadržaji uništeni izgradnjom zgrada, pretvaranjem u parkirališta i slično. Takav proces nazivamo zapečaćenjem površina, jer na spomenutim mjestima zemlja više nije otvorena (prema GUP-u: procjedna).

Namjera i vizija za kojima se vodimo je da Split u ovom segmentu napravi korak prema višem stupnju održivosti, sa sustavom zelenih prostora koji će doprinositi dobrobiti, zdravlju i ugodnom življenju svih njegovih stanovnika, a uz očuvanje svih karakteristika autohtone životne sredine i biološke raznolikosti.

06.05.2020

Skip to content