Brojač posjeta: 601003
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Smatrate li da u Splitu ima dovoljno zelenih površina?

- da
39% [48]
- ne
60% [73]

Ukupno glasova: 121

Početak ankete: Četvrtak, 20. veljače 2020. 21:24

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete