Brojač posjeta: 577633
info@parkovi-st.hr

©2019 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Smatrate li da u Splitu ima dovoljno zelenih površina?

- da
40% [48]
- ne
59% [70]

Ukupno glasova: 118

Početak ankete: Utorak, 17. rujna 2019. 16:24

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete