70 GODINA
RADA

ODRŽAVAMO 1.100.000 M2 ZELENIH POVRŠINA

25.500 STABALA

170.000 M2 SADNICA

Povijest

Kao jedno od najstarijih i najprepoznatljivijih splitskih komunalnih društava osnovano davne 1953. godine, kroz našu bogatu povijest obavljali smo i druge komunalne djelatnosti poput održavanja splitskog groblja Lovrinac, gradskih kupališta i park šume Marjan. Dugi niz godina u Dioklecijanovim podrumima organizirali smo splitski Praznik cvijeća, jednu od najraskošnijih i najvećih gradskih manifestacija koja se svake godine održavala u sklopu proslave blagdana svetog Duje – zaštitnika grada Splita. Iako većinu poslova obavljamo za potrebe Grada Splita, hortikulturne radove obavljamo i za druge kupce na tržištu.

ISO norme

implementirani sustavi kvalitete

Sastavni dio Politike kvalitete i zaštite okoliš našeg Društva čija je djelatnost održavanje gradskog zelenila, projektiranje, te pružanje usluga, je ostvarenje zadovoljstva svih zainteresiranih strana: korisnika usluga, vlasnika Društva i zaposlenika.

Stalnim poboljšavanjem postojećeg Sustava za upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša, naše Društvo prepoznalo je potrebu približavanja održivom razvoju, odnosno održivom poslovanju i održivoj potrošnji.

To znači da je jedini pravi put ka tome razvoj koji u sebi nosi odgovornost prema okolišu i društvu. To je put koji vodi kroz kvalitetu, nove tehnologije, inovativnost i ekodjelotvornost.

Kriterij kvalitete postižemo nastojeći zadovoljiti zahtjevima i potrebama korisnika naših proizvoda i usluga vodeći računa da:

Sviješću radnika osiguramo da opstanak, razvoj i profitabilnost PARKOVA i NASADA d.o.o. ovise o pojedinačnom doprinosu svih radnika, a to se ogleda kroz kvalitetu proizvoda i usluga održavanja gradskog zelenila, uz potpuno zadovoljstvo naših kupaca,

  • Kontinuiranom obukom i usavršavanjem svih radnika,
  • Timskim radom i uzajamnim povjerenjem,
  • Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših proizvoda i usluga, bila pravilo, a ne slučajnost,
  • Radnici budu nagrađivani prema ostvarenim rezultatima rada

Iako se naša osnovna djelatnost odnosi na održavanje javnih zelenih površina, izvođenje hortikulturnih radova te projektiranje i zaštitu hortikulturnih površina te ima značajan pozitivan utjecaj na okoliš, mi kao ekološki osviještena organizacija držimo da realiziranje naše ukupne usluge mora nastajati u propisanim i kontroliranim uvjetima, na način da je:

  • potrošnja svih prirodnih resursa svedena na mogući minimum,
  • mogućnost zagađenja tla, vode i zraka, otklonjena ili svedena na minimum
  • odvajan otpad i zbrinut na propisan način
  • udovoljeno svim zakonskim obvezama iz područja zaštite okoliša
  • propisana i da se provodi kontrola usklađenosti Sustava kvalitete i zaštite okoliša i trajnog poboljšavanja istog.

Kroz primjenu gore navedenog, te poštujući politiku kvalitete i zaštite okoliša, Uprava Društva osigurava stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
Provedba politike kvalitete i zaštite okoliša i njeno unapređenje pravo je i obveza Uprave kao i svih zaposlenika Društva.
Ovu politiku distribuirat ćemo svim zaposlenicima, istaknuti je na svim ključnim mjestima u našim prostorima, sa istom upoznati sve naše dobavljače, uže okruženje i širu javnost.
Naša Politika kvalitete i zaštite okoliša predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

Pravo na pristup informacijama

Povjerenik za informiranje

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13), Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Saznaj više
Skip to content