Brojač posjeta: 638619
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Znate li da je hortikulturno uređena Manuška poljana?

- da
55% [19]
- ne
35% [12]
- ne interesira me
8% [3]

Ukupno glasova: 34

Početak ankete: Utorak, 31. listopada 2006. 09:12

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete