Brojač posjeta: 616711
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Da li je 35. "Praznik cvijeća" pod motom "Dalmatino povišću pritrujena" ispunio Vaša očekivanja?

- da
73% [25]
- djelomično
11% [4]
- ne
14% [5]

Ukupno glasova: 34

Početak ankete: Srijeda, 12. svibnja 2010. 13:27

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete