Brojač posjeta: 595506
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

- da
63% [651]
- ne
36% [376]

Ukupno glasova: 1027

Početak ankete: Utorak, 19. lipnja 2012. 09:47

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete