Brojač posjeta: 526450
info@parkovi-st.hr

©2018 Parkovi i nasadi doo, Split

Anketa

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

- da
66% [548]
- ne
33% [280]

Ukupno glasova: 828

Početak ankete: Utorak, 19. lipnja 2012. 09:47

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Ankete