Brojač posjeta: 630240
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Djelatnosti

Djelatnosti

Odjel održavanja gradskog zelenila
Proizvodnja
Projektiranje

Proizvodnja

Osnovna djelatnost ovog Odjela je proizvodnja bilja za potrebe uređenja i održavanja zelenih površina u gradu što znači da se Odjel bavi proizvodnjom ukrasnog grmlja, sezonskog cvijeća, cvjetajućih trajnica, sukulenata i travnih tepiha.
Prostorna cjelina Odjela proizvodnje iznosi približno 1,8 hektara i čine je staklenički i vanjski uređeni prostor. Staklenički prostor je opremljen uređajima za regulaciju temperature, vlažnosti i ventilacije stoga se koristi za vegetativno i generativno razmnožavanje kao i za čuvanje biljaka u hladnijem dijelu godine, a posebno onih koje su manje otporne na ekstremnije temperature i vjetrove. Vanjski uređeni prostor služi za njegu i tehnološko-biološko dorađivanje ulončenih biljaka radi kvalitetnijeg rasta i razvoja, gdje se biljka prilagođava matičnoj biosferi kako bi bila spremna za plasman odnosno sadnju. Također u sklopu vanjskih površina postoji i površina za uzgoj direktnom sadnjom u tlo jer neke biljne vrste po svojim biološkim karakteristikama nisu pogodne za pravilan i brz rast pri ulončavanju te se stoga: često koriste za uzimanje matičnih uzoraka rezidbom za reprodukciju. Godišnja proizvodnja iznosi oko 50.000 do 80.000 komada ukrasnog grmlja, cvjetajućih trajnica i sukulenata te 70.000 do 90.000 komada sezonskog cvijeća. Ostali biljni materijal (drvoredne stablašice, palme i neke vrste koje su predmet poslovanja), za koje ne postoje uvjeti proizvodnje kupuju se na tržištu.

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati