Brojač posjeta: 630258
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Djelatnosti

Djelatnosti

Odjel održavanja gradskog zelenila
Proizvodnja
Projektiranje

Projektiranje

Ova Služba osnovana je 1999. godine kao nastavak Odjela za zaštitu prirode, projektiranje i obnovu povijesnih vrtova osnovanog nakon reorganizacije poduzeća 1994. godine.
Glavni zadatak službe je izrada projekata uređenja javnog zelenila kao što su parkovi, zeleni prostori između stambenih zgrada, zeleni pojasevi uz prometnice, male zelene plohe i oaze zelenila u gradu i sličnih ploha.

Osim rada na uređenju javnog zelenila javljaju se sve češće i zadaci na uređenju privatnih prostora, okućnica, dvorišta, vrtova u Splitu i okolici, prostora oko raznih ustanova, škola dječjih vrtića i slično. Namjera ove službe je moderniziranje što podrazumijeva informatičku obradu podataka i izradu projekata u kompjuterskom obliku.

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati