Brojač posjeta: 601000
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010.
Broj nabave: -
Datum objave: 31.03.2011
Rok za dostavu ponuda: 31.03.2011|-
Status:zatvorenDokumenti

imagePregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010.


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati