Brojač posjeta: 601024
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: 15. ALAT , REZERVNI DIJELOVI, ULJA I MAZIVA, POTROŠNI MATERIJAL ZA SITNU MEHANIZACIJU I SERVIS SITNE MEHANIZACIJE
Broj nabave: 3-2011
Datum objave: 16.12.2010
Rok za dostavu ponuda: 28.12.2010|09:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageDokumentacija za nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati