Brojač posjeta: 601013
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: U02. SERVISNO ODRŽAVANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA
Broj nabave: 10-2011
Datum objave: 15.06.2011
Rok za dostavu ponuda: 20.06.2011|09:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageDokumentacija za nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati