Brojač posjeta: 638628
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Broj nabave: -
Datum objave: 31.12.2013
Rok za dostavu ponuda: 31.12.2016|-
Status:zatvorenDokumenti

imageRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati