Brojač posjeta: 600983
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: ALAT , REZERVNI DIJELOVI, ULJA I MAZIVA, POTROŠNI MATERIJAL ZA SITNU MEHANIZACIJU I SERVIS SITNE MEHANIZACIJE
Broj nabave: 2-2012
Datum objave: 21.11.2011
Rok za dostavu ponuda: 29.11.2011|09:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati