Brojač posjeta: 601042
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA
Broj nabave: 8-2012
Datum objave: 20.01.2012
Rok za dostavu ponuda: 30.01.2012|10:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati