Brojač posjeta: 601015
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: REPROMATERIJAL ZA BILJNU PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE
Broj nabave: 5-2013
Datum objave: 30.01.2013
Rok za dostavu ponuda: 20.02.2013|09:30
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati