Brojač posjeta: 600997
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA I ODRŽAVANJE
Broj nabave: 6-2013
Datum objave: 15.03.2013
Rok za dostavu ponuda: 08.04.2013|09:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePoziv na nadmetanje
imageZapisnik otvaranje
imageZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
imageOdluka o odabiru
imageObavijest o sklopljenim ugovorima


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati