Brojač posjeta: 581418
info@parkovi-st.hr

©2019 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Plan nabave 2015
Broj nabave: -
Datum objave: 31.12.2014
Rok za dostavu ponuda: 31.12.2014|10:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePlan nabave za 2015.


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati