Brojač posjeta: 638603
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Plan nabave 2016
Broj nabave: -
Datum objave: 31.12.2015
Rok za dostavu ponuda: 31.12.2015|10:00
Status:zatvorenDokumenti

imagePlan nabave 2016 sa dopunama


Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati