Brojač posjeta: 577617
info@parkovi-st.hr

©2019 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: U02. SERVISNO ODRŽAVANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA - IVECO
Broj nabave: 8-2011
Datum objave: 15.04.2011
Rok za dostavu ponuda: 21.04.2011|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati