Brojač posjeta: 600995
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: 37. NABAVA TERETNIH MOTORNIH VOZILA - FINANCIJSKI LEASING U TRAJANJU OD 84 MJESECI
Broj nabave: 11-2011
Datum objave: 11.07.2011
Rok za dostavu ponuda: 22.08.2011|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati