Brojač posjeta: 577614
info@parkovi-st.hr

©2019 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: U28. OPSKRBA ELEKTRIĈNOM ENERGIJOM
Broj nabave: 12-2011
Datum objave: 26.09.2011
Rok za dostavu ponuda: 06.10.2011|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati