Brojač posjeta: 601018
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Plan nabave 2012
Broj nabave: -
Datum objave: 02.01.2012
Rok za dostavu ponuda: 01.01.1970|
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati