Brojač posjeta: 600998
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: NABAVA NAFTNIH DERIVATA NA BENZINSKIM POSTAJAMA
Broj nabave: 1-2012
Datum objave: 21.11.2011
Rok za dostavu ponuda: 06.12.2011|09:00
Status:zatvoren



Linkovi



Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati