Brojač posjeta: 601029
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU RABLJENOG OSOBNOG MOTORNOG VOZILA
Broj nabave: 9-2012
Datum objave: 29.02.2012
Rok za dostavu ponuda: 20.03.2012|10:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati