Brojač posjeta: 600992
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: OSIGURANJE
Broj nabave: 1-2013
Datum objave: 22.11.2012
Rok za dostavu ponuda: 13.12.2012|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati