Brojač posjeta: 601035
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: NABAVA NAFTNIH DERIVATA NA BENZINSKIM POSTAJAMA
Broj nabave: 1-2014
Datum objave: 30.11.2013
Rok za dostavu ponuda: 23.12.2013|09:00
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati