Brojač posjeta: 638593
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Plan nabave 2017
Broj nabave: -
Datum objave: 02.01.2017
Rok za dostavu ponuda: 02.01.2017|
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati