Brojač posjeta: 638622
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Registar ugovora i okvirnih sporazumao o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2017.
Broj nabave: 2017
Datum objave: 27.02.2017
Rok za dostavu ponuda: 31.12.2017|-
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati