Brojač posjeta: 638658
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Javna Nabava

Javna Nabava
Predmet Nabave: Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Broj nabave: -
Datum objave: 31.12.2018
Rok za dostavu ponuda: 31.12.2018|-
Status:zatvorenLinkoviNovosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati