Brojač posjeta: 638600
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Katalog informacija

Katalog informacija

* Politika zaštite osobnih podataka
*ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PODNOSITELJA PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA
40. JUBILARNI PRAZNIK CVIJEĆA - 40 LITA SPLIT CVITA
Donacije 2013
Donacije 2014
Donacije 2015
Donacije za 2016. godinu
Etički kodeks
Godisnje izvješće pristup informacijama
ISO standard - Politika kvalitete i Politika zaštite okoliša
Izjava o usklađenju
Izjava o usklađenju
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - 2019
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini - Izvještaj za donacije - 2019
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini - Obrazac prijave na natječaj za donacije - 2019
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini - Obrazac proračuna - 2019
Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini - Životopis voditelja projekta - 2019
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIÅ TVU DRUÅ TVA
Katalog informacija
Odluka Nadzornog odbora - Poslovni plan za 2019. godinu
Odluka Nadzornog odbora - Rebalans Poslovnog plana za 2018. godinu
Odluka Nadzornog odbora 03.12.2015
Odluka Nadzornog odbora-08.02.2016
Odluka Nadzornog odbora-14.09.2015
Odluka Nadzornog odbora-25.01.2016
Odluka Nadzornog odbora-26.05.2015
Odluka Nadzornog odbora-28.12.2015
Odluka Nadzornog odbora-29.06.2015
Odluka o davanju suglasnosti na raspodjelu dobiti za 2017
Odluka o davanju suglasnosti na usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2017
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora za OS 13 Istok
Odluka o dodjeli donacija u 2019. godini
Odluka o donošenju izvještaja NO za 2017
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Odluka o izboru Davora Matijevića za zamjenika predsjednika NO-a
Odluka o izboru Vuke Erak za predsjednicu Nadzornog odbora
Odluka o konstituiranju Nadzornog odbora
Odluka o odabiru o prodaji dugotrajne materijalne imovine
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja za 2017
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o stanju Društva - 2016.
Odluka o prihvaćanju izvještaja poslovanja za prvih 9 mjeseci 2018
Odluka o prihvaćanju Izvještaja poslovanja za razdoblje od I .- VIII. mjeseca 2016. godine
Odluka o prihvaćanju Poslovnog plana za 2017.
Odluka o prihvaćanju poslovnog plana za 2018.
Odluka o prihvaćanju Rebalansa Poslovnog plana za 2016.
Odluka o prihvaćanju rebalansa poslovnog plana za 2018.
Odluka o razrješenju Vuke Erak s mjesta zamjenice predsjednika NO-a
Odluka o sklapanju ugovora o radu s Direktorom društva
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i obavljenom nadzoru Nadzornog odbora za 01.01.2016.-12.06.2017.
ORGANIZACIJSKA SHEMA PARKOVI I NASADI d.o.o. Split
Politika kvalitete ISO 9001:2015
PRODAJA RASHODOVANIH VOZILA
PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA GRADA SPLITA ZA 2016. GODINU
Suglanost za donošenje odluke o reinvestiranju dobiti za 2016.
Suglasnost na usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2016.
Suglasnost za donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016.
Zahtjev za pristup informacijama

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati