Brojač posjeta: 638597
info@parkovi-st.hr

©2020 Parkovi i nasadi doo, Split

Povijest

Povijest

Ustanova je formirana 1953. godine sa zadatkom da održava i ureduje javne zelene površine, podiže nove zelene površine i održava park šumu Marjan. Godine 1961. Ustanova za parkove i nasade spaja se sa Ustanovom Lovrinac čime proširuje svoju djelatnost na pogrebne i grobljanske usluge te stječe upravljačko pravo nad grobljem Lovrinac, a 1965. godine prelazi u status poduzeća sa nazivom Komunalno poduzeće Parkovi i nasadi.

Tih godina javljale su se brojne ideje oko organiziranja i povezivanja komunalnih poduzeća u gradu, a jedna od ideja je bila udruživanje "Parkova i nasada", "Čistoće" i "Tržne uprave" u jedno poduzeće ali nije došlo do realizacije.

1968. godine dolazi do udruživanja s ustanovom "Kupališta" čime se proširuje djelatnost održavanja i upravljanja morskim kupalištima i toplim kupatilom, a nakon toga 1974. pridružena su poduzeću i gradska parkirališta. 1982. Toplo kupatilo prestaje s radom. 1963. godinu možemo svrstati u jednu od značajnijih godina u razvoju poduzeća jer je te godine na lokaciji Pazdigrad-Duilovo započela izgradnja za to vrijeme modernog proizvodnog pogona-rasadnika.

Početak profiliranja današnjeg poduzeća počeo se događati 1990. izdvajanjem nekadašnjeg OOUR-a "Lovrinac" u samostalno poduzeće, a iste godine "Parkirališta" prestaju biti dio "Parkova i nasada".

Kupalište "Bačvice" vraća se gradu na upravljanje 1992., a 1994. godine dolazi do privatizacije maloprodaje (cvjećarnice) te se gasi veleprodaja i proizvodnja cvijeća, lončanica i vijenaca, a nastavlja se proizvodnja dendro bilja i sezonskog cvijeća. Kako je riječ o gradskom poduzeću sve ove reorganizacije poduzeća obavljene su u dogovoru i uz suglasnost Gradske uprave s ciljem stvaranja bolje organiziranog i stručno-tehnički opremljenog gradskog poduzeća koje može pratiti zahtjeve struke u razvoju Grada.

Novosti

Interaktivna karta

Interaktivna karta
gradski parkovi Splita

Anketa

Smatrate li da se gradski parkovi u ljetnom periodu dobro održavaju?

Rezultati