Zaštita bilja

Navodnjavanje zelenih površina

Razumno korištenje prirodnog resursa, vode, jedan je od naših najvažnijih prioriteta. Stoga u suradnji s Gradom pomno biramo površine namijenjene za intenzivno održavanje. Javno zelenilo optimalno opskrbljeno vodom može povoljno djelovati na mikroklimu pojedinih lokacija, što je iznimno važno u prilagodbi na klimatske promjene.

Proizvodnja bilja za potrebe održavanja

U našem rasadniku uzgaja se ukrasno grmlje, trajnice, sezonsko cvijeće i razni sukulenti, a za potrebe redovitog održavanja i nove sadnje na javnim zelenim površinama. U proizvodnji prevladava tzv. strukturno bilje – odnosno dugotrajni nasadi, ali i ono dekorativno: jednogodišnje biljke raskošnog cvata. Naše stručne službe na ovaj način “odgajaju” biljke od ožiljavanja do izlaska na ulice.

Tehničke usluge

Iskopi i sanacije zemljanih površina

Priprema zemljišta za sadnju ili sjetvu osnova je za izvođenje bilo kojeg projekta hortikulture. U ovu vrstu radova ubrajamo tzv. grubo i fino planiranje tla, a u ovisnosti o veličini površine i kompleksnosti cjelokupnog zahvata određuju se ručni, odnosno strojni alati za izvedbu. Djelomičnom automatizacijom u ovom segmentu ubrzani su pojedini – dosad dugotrajni – radni procesi.

Rezanje grana i skupljanje lišća

Redovno rasterećivanje odraslih stabala važno je za produljenje njihovog životnog vijeka, smanjivanje podložnosti pucanju tkiva i konačno ukupnu sigurnost u prometu. Na mladim stablima potrebna je stručna izvedba “odgojnog reza”, kako bi se ono dalje razvijalo sa što manje poteškoća. Grmovi se orezuju uglavnom s ciljem pomlađivanja i onda kada svojim volumenom postaju fizička prepreka u prostoru.

Sjetva trave i sadnja sadnica

Oblikovanje prizemnih dijelova prostora na odabranim površinama obavlja se sjetvom trave i sadnjom sezonskog cvijeća, ali i sadnica dugogodišnjih prekrivača tla. Na ovaj način se istaknutim gradskim lokacijama pridaje dodatna vizualna vrijednost.

Održavanje klupa i ograda

Na javnim gradskim površinama održavamo preko 3500 koševa i 2500 klupa.

Krajobrazno projektiranje i katastar zel. površina

Tehničko mjerenje i planiranje

Glavni ciljevi formiranja Katastra zelenih površina su: organizacijski razvoj u svrhu boljeg upravljanja raspoloživim resursima, dugoročno i orživo planiranje i nadzor održavanja, te širenje svjesnosti i usmjeravanje dionika na potrebu čuvanja, njegovanja i razvijanja gradske biološke raznolikosti i kulturnoprirodne baštine.

Izrada tehničkog nacrta

Izrada nacrta moguća je za idejno, glavno i / ili izvedbeno rješenje. Idejno rješenje obuhvaća snimak postojećeg stanja i zoniranje po tematskim cjelinama; glavno razradu i generalni plan, dok se u izvedbenom podastiru nacrti detalja i plan sadnje.

Skip to content