Uncategorized

Izrada Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

U tijeku je izrada plana razvoja grada Splita pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“. Ovaj dokument predstavlja temeljni strateški akt kojim se definira smjer razvoja grada Splita u trećem desetljeću 21. stoljeća. Riječ je o razvojnom dokumentu kojim se na participativan način žele definirati ciljevi i mjere koje želimo postići u navedenom razdoblju na području grada Splita, a sve kako bi Split 2030. godine bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.

Važeći plan razvoja grada Splita jest „Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine“ koja je izrađena u suradnji s 12 ostalih gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split kojoj je nositelj Grad Split. Obzirom da Grad Split nema samostalni plan razvoja, a postojeća Strategija UAS-a vrijedi do kraja 2020. godine, očita je važnost izrade ovog strateškog dokumenta. S tim ciljem, dana 28. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik grada Splita i predstavnici svih sastavnica Sveučilišta u Splitu sklopili su Ugovor o izradi razvojnog programa pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ čime je započela izrada Strategije.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina te se usklađuje sa strateškim dokumentima višeg reda, odnosno i sa nacionalnom razvojnom strategijom „Hrvatska 2030“. Strategijom razvoja grada definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i to poštujući načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, kao i načela održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Izrađivač strateškog dokumenta jest Sveučilište u Splitu, a lokalni koordinator izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.. Parkovi i nasadi d.o.o. sudjeluju u izradi dokumenta uključeni u Partnersko vijeće, savjetodavno tijelo koje je osnovano za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća (NN 103/2015).

https://www.split.hr/

29.12.2021

Skip to content