Parkovi

Orezana najstarija splitska košćela

U Milićevoj ulici u Varošu nalazi se najstarija košćela (Celtis australis) na prostoru grada Splita. Prema procjeni stručnjaka i jednog od osnivača Hrvatske udruge za arborikulturu dr. Karmela Poštenjaka, te stručnjaka za veteranska stabla i magistra urbanog šumarstva Frana Poštenjaka (Arboring j.d.o.o.), ovo stablo je staro oko 110 godina (+/- 10 godina), a visina mu je oko 11,5 metara.

Stručnjaci su prema narudžbi Parkova i nasada izradili specijalistički elaborat o vizualnoj kontroli ovog stabla, a uz korištenje kontrolne metode „Basic Tree Risk Assessment Form“ certificirane od svjetske udruge za arborikulturu (ISA). „Cilj kontrole stabla bio je vizualno kontrolnom metodom nivoa 2 (ANSI A300) utvrditi postojeće stanje i razvoj degenerativnih promjena na nadzemnim dijelovima stabla koje negativno utječu na fiziološke, a posebice i biomehaničke karakteristike te time povećavaju ugrozu korištenja prostora.“

Pod vodstvom Frana Poštenjaka pristupili smo rasterećivanju krošnje kako bi se izbjegla daljnja mehanička degradacija, ali i oslobodio ulični puni profil za omogućavanje prolaska vatrogascima. Na proljeće će se nastaviti sa specijalističkim analizama kako bi se postojeći metalni obruči odmaknuli od debla i na taj način omogućili debljinski prirast. Također će se izvršiti i analiza tla i prihrana, a u suradnji Gradom se nadamo poboljšati stanišne uvjete uklanjanjem dijela asfaltne podloge nad južnim dijelom korijena, te prezentacijom ovog važnog objekta splitske kulturno-prirodne baštine.

18.01.2022

Skip to content