Uncategorized

Parkovi sudjeluju u izradi Akcijskog plana za Zeleni grad

Split je prvi hrvatski grad koji je pristupio programu Zeleni gradovi Europske banke za obnovu i razvoj, čime nastavlja politiku razvoja okolišno prihvatljive infrastrukture. Područja koja je Grad Split istaknuo, a na koja će se posebno obratiti pozornost tijekom izrade Akcijskog plana, su zbrinjavanje otpada, vodoopskrba i odvodnja, gradske prometnice i rasvjeta, javni gradski prijevoz i održiva urbana mobilnost, razvoj biciklističke infrastrukture, energetska učinkovitost javnih zgrada, obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost energetske infrastrukture te parkovi i pošumljavanje zapuštenih zelenih površina. U izradi Akcijskog plana zelenog grada sudjeluju i Parkovi i nasadi d.o.o. redovitim kontaktom s izrađivačima, a u domeni naše specijalizacije.

EBRD-ov program Zeleni gradovi pruža podršku gradovima u rješavanju ključnih izazova na području zaštite okoliša i poboljšanja kvalitete življenja. Gradovi sudionici programu pristupaju uz pomoć EBRD-a, a kroz ulaganja u projekte koji unaprjeđuju okolišnu infrastrukturu. Program Zeleni gradovi također obuhvaća izradu akcijskog plana za razvoj zelene komunalne infrastrukture. Akcijski plan utvrđuje ključne izazove s kojima se pojedini grad suočava na području zaštite okoliša i klimatskih promjena te definira nužna ulaganja u temeljnu infrastrukturu i sugerira promjene mjera javne politike prema širim strateškim ciljevima. EBRD je začetnik koncepta financiranja projekata koji promiču obnovljivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena te se prometnuo u vodećeg investitor u obnovljive izvore energije u zemljama srednje i istočne Europe, središnje Azije te južnog i istočnog Mediterana.

https://www.ebrd.com/news/2020/ceremony-marks-split-becoming-41st-ebrd-green-city-.html

14.03.2022

Skip to content