Izrada Prirodne osnove za predio Stinice – Pijat

Izrada Prirodne osnove za predio Stinice – Pijat

Prostor Stinicâ jedinstvena je slika sjeverne obale Splita. Po svom sastavu i općim karakteristi-kama potpuno drugačija od litorala sjeverne obale Marjana, ova zelena zona—jedna od rijetkih na cijeloj sjevernoj urbanoj strani grada—nalazi se pred velikim izazovom za očuvanje svojih vrijednih komponenti. Ovaj elaborat nastaje kao odgovor na najave gradnje nove luke i predloženi masterplan za čitavo područje Kopilice, ovih dana u izradi. U dosadašnjim službenim dokumentima Grada nije prepoznata razina važnosti ovog zelenog pojasa u svjetlu zaštite kulturno-prirodne baštine, kao ni potencijal za postavljanje jednog budućeg splitskog landmarka. Postoji, dakle, potreba da se ovaj životni sustav, zaista poseban isječak o-balnog pojasa, bolje dokumentira.

Za splitsko područje, kao i za područje samih Stinica, važno je istaknuti ono što je utvrdila i najveća mreža za zaštitu prirode na svijetu, Natura2000: suhi travnjaci su zbog promjene načina života ljudi ugroženi i podložni obrastanju u druge vegetacijske formacije (npr. makija), pa ih je potrebno zaštititi i provesti mje-re njege krajobraza u vidu njihovog očuvanja. Radi se, naime, o jednoj od najdinamičnijih i najpromjenjivijih biocenoza na svijetu. Floristička raznolikost unutar ovih biljnih zajednica rezultat je dugoročnih migracija i prilagodbi vrsta na dramatične edafske i klimatske promjene. Čvrsta je sprega između djelovanja čovjeka u prostoru i širenja područja pod suhim travnjacima, pa se opravdano može govoriti o kulturno-prirodnom nasljeđu, odnosno baštini tradicionalne kulture razvijane dulje od deset tisuća godina. Potrebno je, stoga, sustavno provoditi mjere kako bi se održao ovaj habitat, koji među ostalim pruža utočište i mnogim vrstama orhideja, od kojih su mnoge zaštićene zakonom. Malo je poznato da je gotovo trećina ukupne površine grada Splita upravo pod zaštitom Natura2000, isključivo zbog mosorskih suhih travnjaka!

Namjera je ovom studijom pokazati iznimnu i jedinstvenu vrijednost prostora o kojem govorimo, te predložiti osnivanje gradske razine zaštite cijelog ili dijela istraživanog područja kakvu prema GUP-u uživaju područja Turske kule, Orišca i rijeke Žrnovnice, kako Split zajedno sa svim susjednim općinama u Kaštelanskom zaljevu ne bi izgubio još jednu važnu prirodnu točku.

Prostor Stinica sadržava najveći sklop suhih travnjaka u urbanom dijelu grada Split, pa se predlaže njegovo očuvanje prema primjeru zaštićene zone mosorskih padina, koje se nalaze u sustavu Natura2000. Ovo preliminarno istraživanje nastavit će se tijekom cijele godine, a obuhvatit će sva godišnja doba. Tako će se dobiti potpuna slika flore i vegetacije istraživanoga područja. Te spoznaje bit će osnova za predlaganje daljnjih koraka u zaštiti cijelog istraživanog područja ili makar njegovih, u vegetacijskom i florističkom smislu, najznačajnijih dijelova. Pregledna slika zajedno s vegetacijskom kartom će biti pripremljena do studenog mjeseca ove godine. Iz priloženog materijala razaznaje se jasna potreba za očuvanjem i prezentacijom u edukativne svrhe, kako površinskih djelova (vegetacija) obuhvaćene zone, tako i točkastih, zakonom zaštićenih biljnih svojti (flora) na području Stinica.

13.12.2021

Skip to content