Zaštita i kontrola stabala u Splitu

Zaštita i kontrola stabala u Splitu

U svrhu očuvanja zdravog okoliša za stanovnike grada Splita, postojeće stanje stabala zaštićeno je na području grada Split, bez obzira na to nalazi li se ono na privatnome ili na javnome zemljištu. Zaštićenima se smatraju sva stabla, listopadna i vazdazelena, s opsegom debla od najmanje 40 cm, mjerena na visini od 1 m od početka račvanja korijena, a zajedno s njihovim nadzemnim i podzemnim životnim prostorom. Zabranjeno je korištenje prostora u druge svrhe na štetu samoga stabla te na isti način sječa, otkopavanje, čupanje ili na bilo koji drugi način uklanjanje osim uz predočenje suglasnosti.

Za uklanjanje stabala potrebna je službena suglasnost koja se izdaje onda kad su stabla dosegla ili prešla fiziološku starosnu granicu prema vrsti i položaju ili se nalaze u takvome stanju da njihovo prisustvo predstavlja ugrozu za promet ili u interesu očuvanja ostalog vrijednog stanja stabala (mjere njege). Procjena ukupnog stanja stabla i potencijala za ugrozu prometa mjeri se putem prosudbe stupnja vitalnosti, same pozicije stabla – uglavnom u naselju – te potencijalnih oštećenih dijelova stabla, a da bi se predložile mjere za poboljšanje zdravstvenog stanja i umanjio rizik za promet. Ovo je formula za osnovnu kontrolu stabala, dočim pojedini daljnji detaljni pregledi mogu biti obavljeni.

Stabla u gusto naseljenim područjima pod iznimnim su pritiskom. U asfaltom zapečaćenome prostoru najčešće ne dobivaju u korijenov sustav niti dovoljno kisika, pa im je od same sadnje zapisan skraćen životni vijek. U ovakvim uvjetima pritiska na život svakako su podložnija napadima kukaca, gljiva i bolesti. Ipak, razvoj arborikulture uz pomoć novih instrumenata daje nadu za poboljšanje vitalnosti. Poznavanje simptoma koji mogu predstavljati opasnost za stablo svakako je vezano uz iskustvo u nadzoru zdravstvenog stanja i potencijala za ugrozu prometa. Neke fitopatogene gljive sporo napreduju, dok druge pojavom svog plodnog tijela na deblu ili stopama potpisuju presudu za pilanje na panj – pogotovo kod detekcije truleži u korijenu.

13.12.2021

Skip to content